Testauskeskus

1. Sähköpyörän rungon väsymistesti

Sähköpyörän rungon väsymystesti on testimenetelmä, jolla arvioidaan sähköpyörän rungon kestävyyttä ja lujuutta pitkäaikaisessa käytössä.Testi simuloi rungon rasitusta ja kuormitusta eri olosuhteissa varmistaakseen, että se pystyy säilyttämään hyvän suorituskyvyn ja turvallisuuden todellisessa käytössä.

Sähköpyörän rungon väsymistesti

Testin pääsisältö

● Staattinen kuormitustesti:
Käytä jatkuvaa kuormaa testataksesi rungon lujuutta ja muodonmuutoksia tietyissä jännitysolosuhteissa.
● Dynaaminen väsymistesti:
Käytä toistuvasti vuorottelevia kuormia simuloidaksesi runkoon kohdistuvaa jaksoittaista rasitusta todellisen ajon aikana ja arvioida sen väsymisikä.
● Iskutesti:
Simuloi hetkellisiä iskukuormituksia, kuten ajon aikana kohdattuja äkillisiä törmäyksiä, testataksesi rungon iskunkestävyyttä.
● Tärinätesti:
Simuloi epätasaisten teiden aiheuttamaa tärinää testataksesi rungon tärinänkestävyyttä.

2. Sähköpyörän iskunvaimennuksen väsymistesti

Sähköpolkupyörän iskunvaimentimien väsymistesti on tärkeä testi iskunvaimentimien kestävyyden ja suorituskyvyn arvioimiseksi pitkäaikaisessa käytössä.Tämä testi simuloi iskunvaimentimien rasitusta ja kuormitusta erilaisissa ajo-olosuhteissa, mikä auttaa valmistajia varmistamaan tuotteidensa laadun ja turvallisuuden.

Sähköpyörän iskunvaimennuksen väsymistesti

Testin pääsisältö

● Dynaaminen väsymistesti:
Käytä toistuvasti vaihtelevia kuormia simuloidaksesi jaksoittaista rasitusta, jolle iskunvaimentimeen kohdistuu ajon aikana, ja arvioida sen väsymisikä.
● Staattinen kuormitustesti:
Käytä iskunvaimentimeen jatkuvaa kuormitusta testataksesi sen lujuutta ja muodonmuutoksia tietyissä jännitysolosuhteissa.
● Iskutesti:
Simuloi hetkellisiä iskukuormituksia, kuten kuoppia tai ajon aikana törmääviä esteitä, testataksesi iskunvaimentimen iskunkestävyyttä.
● Kestävyystesti:
Kuormita jatkuvasti pitkän aikaa arvioidaksesi iskunvaimentimen suorituskyvyn muutoksia ja kestävyyttä pitkäaikaisen käytön jälkeen.

3. Sähköpyörän sadetesti

Sähköpyörän sadetesti on testimenetelmä, jolla arvioidaan sähköpyörien vedenpitävyyttä ja kestävyyttä sateisissa olosuhteissa.Tämä testi simuloi sähköpyörien sateessa ajettaessa kohtaamia olosuhteita varmistaen, että niiden sähkökomponentit ja -rakenteet voivat toimia kunnolla epäsuotuisissa sääolosuhteissa.

Sähköpyörän sadetesti 1
Sähköpyörän sadetesti

Testaustarkoituksiin

● Arvioi vedenpitävyys:
Tarkista, ovatko sähköpyörän sähkökomponentit (kuten akut, ohjaimet ja moottorit) hyvät vedenpitävyyden takaamiseksi sadepäivien ajon turvallisuuden ja luotettavuuden varmistamiseksi.
● Arvioi korroosionkestävyys:
Arvioi, onko sähköpyörä altis ruosteelle ja suorituskyvyn heikkenemiselle pitkäaikaisen kosteuden altistumisen jälkeen.
● Testaa tiivistys:
Tarkista, että jokainen liitososa ja tiiviste säilyttävät hyvän tiivistyskyvyn sateen aikana, jotta kosteus ei pääse tunkeutumaan sisärakenteeseen.

Testin pääsisältö

● Staattinen sadetesti:
Aseta sähköpyörä tiettyyn testiympäristöön, simuloi sadetta kaikista suunnista ja tarkista, pääseekö kehoon vettä.
● Dynaaminen sadetesti:
Simuloi sähköpyörän kohtaamaa sadeympäristöä ajon aikana ja tarkista vedenpitävyys liikkeessä.
● Kestävyystesti:
Suorita pitkäaikainen sadetesti arvioidaksesi sähköpyörän kestävyyttä ja suorituskyvyn muutoksia pitkäaikaisessa kosteassa ympäristössä.